Blodprøver og EKG

Arvematerialet vårt kan isoleres fra en vanlig blodprøve, og er så robust at det tåler å sendes med posten. Det er enkelt for helsepersonell å ta de vanlige blodprøvene som vi trenger til denne studien. Ved at alle studiedeltakerne får tatt blodprøver ved sitt fastlegekontor, kan vi på en relativt enkel måte samle deltakere fra hele landet.

Et EKG har et typisk utseende, der de forskjellige delene av de elektriske utslagene benevnes med bokstaver.

Når du avtaler tid med legekontoret er det tilstrekkelig med time til blodprøvetaking og EKG, og ikke nødvendig med legekonsultasjon. EKG og blodprøver skal kun brukes til forskningsformål, og skal ikke tolkes eller analyseres gjennom fastlegesenteret. I instruks for blodprøvetaking står det beskrevet hvordan prøvene skal sendes til oss, og hvordan legesenteret kan fakturere forskningsavdelingen for tjenesten.

Vi ønsker at blodprøvene tas og sendes innen 3 uker etter at samtykket og spørreskjemaet er besvart. Grunnet smittesituasjonen med Covid-19, kan det bli behov for å utsette prøvetaking og/eller EKG for noen deltakere eller fastlegekontorer. Ved behov for en lengre utsettelse gi oss beskjed om dette på telefon: 48 27 87 57 eller epost: GENAF@vestreviken.no

NB! Det er flere som har lurt på om man må ta EKG mens man har pågående atrieflimmer. Det beste er faktisk et EKG tatt uten flimmeranfall, da dette gir mer tydelig informasjon om de elektriske signalene i hjertet.

Link til «instruks for blodprøvetaking», klikk på bildet.


EKG måler hjertets elektriske signaler

Aktiviteten i hjertet styres normalt av elektriske signaler som oppstår i sinusknuten. Et elektrisk ledningssystem i hjertet sørger for at disse impulsene brer seg ut til hele hjertemuskulaturen. Fra sinusknuten brer impulsen seg først ut i de to atriene, og ledes deretter via AV-knuten og videre til ledningsbunter i ventriklene.

Et elektrokardiogram (EKG) registrerer de elektriske impulsene som ledes gjennom hjertet i hver hjertesyklus. Disse elektriske impulsene lar seg måle utenfor hjertet ved hjelp av et EKG apparat. Elektroder festes på armene og bena, samt brystveggen.