For fastleger

Under følger informasjonen som tilsendes de fastleger som har pasienter vi ønsker å inkludere. Dersom du ønsker å vite mer er du velkommen til å ta kontakt på epost eller telefon.

Gjennom studien GENAF, vil vi undersøke genetiske årsaker til atrieflimmer i Norge, ved å inkludere alle som har fått diagnosen atrieflimmer før de fylte 50 år. Vi vil sette stor pris på din hjelp til å nå ut til og øke kunnskapen om denne unge pasientgruppen vi i dag vet for lite om. Det vil ikke kreve mye av din tid.

Vi vil sette stor pris på om du kunne videresende vedlagte konvolutt(er) til pasienten(e) hvis du

(1) er enig i diagnosen atrieflimmer
(2) kan bekrefte at pasienten er klar over sin atrieflimmerdiagnose.

Konvolutteninneholder invitasjon til deltakelse i studien. Hvis pasienten velger å delta, vil hun/han gå inn på vår hjemmeside www.GENAF.no, hvor de kan lese om studien, og utfylle samtykkeerklæring og spørreskjema. Etter at samtykke er signert, vil deltakere få tilsendt et blodprøvetakingssett inkludert en detaljert «Instruks for blodprøvetaking og forsendelse». Hun/han bes avtale tid for å ta EKG og blodprøver ved fastlegekontoret.

Hun/han bes avtale tid for å ta EKG og blodprøver ved fastlegekontoret.

Blodprøvene og EKG tas enkelt av helsepersonell. Pasienten vil ha med seg 3 EDTA rør, samt transportrør og egnet returkonvolutt. 

EKG og blodprøver skal kun brukes til forskningsformål, og skal ikke tolkes eller analyseres gjennom fastlegesenteret. Prøvene tas kun én gang, slik at deltakelse i studien ikke medfører flere besøk eller videre oppfølging fra fastlegen.

I instruks for blodprøvetaking står det beskrevet hvordan prøvene skal tas, sendes til oss, og hvordan legesenteret kan fakturere forskningsavdelingen for tjenesten.

Identifikasjon av nye gener knyttet til atrieflimmer vil kunne hjelpe oss å finne personer som har økt risiko for sykdommen på et tidligere stadium, og dermed forebygge slag og komorbiditet, samt bidra til utvikling av nye og mer spesifikke medikamenter rettet mot atrieflimmer. Vi samarbeider med forskere i Danmark, Tyskland, Nederland og USA i dette prosjektet.  

Mer informasjon om studien finnes i «GENAF Pasientinformasjon og samtykkeerklæring».

Vi vil på forhånd takke deg for ditt bidrag!