Kontakt

Lege og stipendiat: Silje M. Kalstø
epostadresse: GENAF@vestreviken.no
tlf: 48 27 87 57

Link til vår godkjenning fra REK: Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk finner du her.

Prosjektleder: Ingrid Elisabeth Christophersen

Postadresse:
Bærum Sykehus, Forskningsavdelingen, GENAF
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 DRAMMEN