Om Studien

GENAF (GENetics in Atrial Fibrillation) ledes av lege og forsker Ingrid Elisabeth Christophersen hos Forskningsavdelingen ved Bærum sykehus i Vestre Viken, i samarbeid med forskere ved Rigshospitalet i København og Broad Institute i Boston, USA. Den daglige driften ivaretas av stipendiat Silje M. Kalstø.

Studien har pågått siden 2010 og formålet er å undersøke arvematerialet hos personer som får atrieflimmer i ung alder, for å se om man kan finne arvelige årsaker til hjerterytmeforstyrrelsen. Så langt har vi identifisert mange genetiske områder som er forbundet med sykdommen og vi har deltatt i det internasjonale konsortiet for genetiske årsaker til atrieflimmer (AFGen). Dette har resultert i flere publikasjoner i høyt rangerte internasjonale tidsskrifter. Resultatene fra studien vil gi oss et bedre innblikk i hvordan atrieflimmer oppstår, som igjen gir mulighet for bedre forebygging og behandling av hjerterytmeforstyrrelsen.

PROSJEKTORGANISASJON
Prosjektnavn (norsk): Genetiske årsaker til atrieflimmer
Prosjektnavn (engelsk): Genetics in Atrial Fibrillation

Ingrid 2329 web
Prosjektleder:
Ingrid Elisabeth Christophersen, lege og forsker
Forskningsavdelingen, Bærum sykehus, Vestre Viken

Arnljot 2856 web
Prosjektmedarbeider:
Arnljot Tveit, professor, MD, DMSc, avdelingssjef på Forskningsavdelingen, Bærum sykehus, Vestre Viken, tidligere prosjektleder GENAF

silje-2714-web
Prosjektmedarbeider:
Silje M. Kalstø, Lege og stipendiat,
Forskningsavdelingen, Bærum sykehus, Vestre Viken.

Kristine 2505
Prosjektmedarbeider:
Kristine Seland Folkenborg, Avdelingskonsulent 
Forskningsavdelingen, Bærum sykehus, Vestre Viken.

Steve 2600
Prosjektmedarbeider:
Steve Enger, Forskningssykepleier, Ekkotekniker
Forskningsavdelingen, Bærum sykehus, Vestre Viken.

Sophia 2556
Prosjektmedarbeider:
Sophia Onarheim, Forskningssykepleier
Forskningsavdelingen, Bærum sykehus, Vestre Viken.

Elena 5356
Vitenskapelig Assistent:
Elena V. R. Hermundstad, Lege
Forskningsavdelingen, Bærum sykehus, Vestre Viken.

Morten 5374

Bioinformatiker
Morten Mattingsdal, cand. scient, PhD
Forskningsavdelingen, Bærum sykehus, Vestre Viken

Utførende enhet
Forskningsavdelingen, Bærum sykehus.

Prosjektstart- og slutt
Studien pågår fra 2010 til 2030.

Samarbeidspartnere:
Laboratory for Molecular Cardiology, Copenhagen University Hospital, Rigshospitalet, Danmark

Broad Institute of MIT & Harvard, Cambridge,
MA, USA

Lund University, Sverige

The AFGen Consortium (International)

REK nr: (2009/2224)

LINK REK