FAQ

Her finner du ofte stilte spørsmål.

«Jeg er invitert til å delta i studien, men jeg har ikke lenger atrieflimmer. Er det likevel nyttig at jeg deltar?»

 •  Ja, det er nyttig at du deltar. Noen får bare noen få eller sjeldent anfall med atrieflimmer, andre blir kvitt sine plager med medikamenter eller annen behandling, f.eks. en vellykket ablasjon. Dette endrer ikke den genetiske forutsetningen for å kunne få atrieflimmer. Alle som har, eller har hatt, atrieflimmer fra før de fylte 50 år er velkommen til å delta.

«Må jeg reise til Bærum sykehus for å være med i studien? «

 • Det eneste du må gjøre for å delta er å gjøre deg godt kjent med innholdet i samtykket, som du finner under fanen «for deltakere», og signere dette elektronisk. Du vil da kunne besvare vårt elektroniske spørreskjema. Videre vil du få tilsendt en konvolutt med utstyr og instruksjoner for å ta blodprøve hos din fastlege, samt en returkonvolutt slik at prøvene sendes til oss.

 «Hvordan sender jeg inn blodprøver til genanalyse?»

 • Når du har samtykket til deltakelse og besvart spørreskjemaet, vil vi sende deg et blodprøvetakningssett per post. Den vil inneholde instruksjoner for hvordan ta EKG og blodprøver ved ditt fastlegekontor. Finnes også under fanen: For deltakere. 

«Jeg har mottatt blodprøvepakke, men rekker ikke å ta blodprøver med en gang, hva gjør jeg?»

 • Du trenger ikke ta blodprøvene rett etter at blodprøvepakken er mottatt, men vi ønsker at du får tatt dem innen tre uker fra mottatt pakke da det er begrenset holdbarhet på blodprøveglassene.

«Må jeg ta EKG mens jeg har pågående atrieflimmer?»

 • Det beste er faktisk et EKG tatt uten atrieflimmeranfall, da dette gir mer tydelig informasjon om de elektriske signalene i hjertet. Hvis du har atrieflimmer ofte eller hele tiden, kan det være vanskelig å ta et EKG uten atrieflimmer. I så tilfelle tar vi selvsagt imot EKG med atrieflimmer.

«Hvorfor har jeg fått invitasjon til å være med i studien?»

 • Vi har fått godkjenning fra REK  (Regionale komitéer for medisinsk
  og helsefaglig forskningsetikk) til å be alle landets fastleger om å videresende invitasjonen på vegne av oss, til alle pasienter som har fått atrieflimmer før fylte 50 år.

«Jeg fikk atrieflimmer før jeg fylte 50 år, men har ikke fått invitasjon til studien. Hvorfor ikke?»

 • Vi sender ut invitasjon i puljer, den kan være på vei.
  Det kan være at din fastlege ikke har hatt anledning til å videresende informasjonen.
  Diagnosen atrieflimmer må i tillegg være gitt av lege før fylte 50 år. 
  Dersom du allerede har funnet frem til vår nettside og deltatt i studien, vil vi naturligvis unngå å sende deg invitasjon på ny.
  Ønsker du å delta kan du trykke her, eller ta kontakt med oss direkte på GENAF@vestreviken.no (Ikke oppgi helseopplysninger på e-post), eller du kan ringe oss på telefonnummer 48 27 87 57.

Spørsmål vedrørende det elektroniske spørreskjemaet:

«Hvor finner jeg spørreskjemaet?»

 • Du finner skjemaet her.

«Hvor lang tid trenger jeg å sette av for å svare på skjemaet?»

 • Erfaringsmessig bruker de fleste mellom 25 og 45 minutter.

«Kan jeg lagre svarene midlertidig?»

 • Nei, svarene lagres dessverre ikke dersom du logger deg ut. Du kan likevel ta pauser, dersom du lar nettleseren stå åpen. I tillegg er det mulig å klikke seg frem og tilbake i skjemaet. Dersom du må avbryte er det viktig å bokmerke siden. Slik kan du komme tilbake til samme utgave av spørreskjemaet og beholde ditt deltakernummer, og dermed slippe å signere et nytt samtykke. Hvis dette ikke lykkes er det greit å starte prosessen forfra og signere samtykket på nytt.

«I et eller flere av spørsmålene føler jeg at ingen av svarene passer?»

 • I slike spørreskjemaer vil det alltid være mulig å møte på spørsmål der ingen av svaralternativene ser ut til å passe helt. Dersom alle likevel svarer det som passer best, vil det samlet sett gi et godt bilde av den norske atrieflimmer-populasjonen.

«Hvordan behandles svarene mine i spørreskjemaet?»

 • Svarene lagres direkte på en server som driftes av Universitetet i Oslo, og på en plattform som heter TSD (Tjenester for Sensitive Data) som er spesielt utviklet med tanke på personvern og sikkerhet. Det er kun prosjektgruppen som har tilgang til disse dataene.

«Har du andre spørsmål?»

 • Ta kontakt med oss direkte på GENAF@vestreviken.no (Ikke oppgi helseopplysninger på e-post), eller du kan ringe oss på telefonnummer 48 27 87 57.