Mer om elektronisk spørreskjema

En viktig del av studiedeltakelsen er besvarelse av et elektronisk spørreskjema. Denne tjenesten leveres av Universitetet i Oslo, les mer på deres nettsider.  

For å besvare skjemaet må du først samtykke til deltakelse i studien. Dette gjøres elektronisk via ID-porten med sikkerhetsnivå 4. Deltakere vil derfor benytte Bank-ID når de logger inn i skjemaet. Samtykket, samt alle data som registreres i spørreskjemaet lagres atskilt på Tjenester for Sensitive Data (TSD), med streng tilgangskontroll. Les mer om TSD på Universitetet i Oslo sine nettsider.

Når samtykket er besvart sendes du direkte til spørreskjemaet. Spørreskjemaet erstatter et direkte intervju, og inneholder flere ulike deler: Sykehistorie relatert til atrieflimmer, øvrig sykehistorie, livsstil og trening, bakgrunnsinformasjon, samt et skjema om livskvalitet og syn på egen helse (SF-36), som er mye brukt i forskningsprosjekter. Dette skjemaet kan gi verdifull informasjon om i hvilken grad atrieflimmer påvirker livskvalitet i den norske befolkningen.

Spørreskjemaet er lagt opp slik at noen svar kan lede til nye spørsmål. Det betyr at det kan variere litt hvor mye tid man vil trenge til besvarelsen, men det anbefales å sette av god tid (ca. 30 min), da svarene dessverre ikke lagres dersom man logger seg ut. Det er derimot mulig å klikke seg frem og tilbake mellom sidene uten at svarene forsvinner. Dersom du må avbryte er det viktig å bokmerke siden. Slik kan du komme tilbake til samme utgave av spørreskjemaet og beholde ditt deltakernummer, og dermed slippe å signere et nytt samtykke. Hvis dette ikke lykkes er det greit å starte prosessen forfra og signere samtykket på nytt.

Lenke til samtykke: https://nettskjema.no/a/genaf-samtykke